Guitar Rosen G15 (Hàng Real)

2.800.000 

0327336795