Guitar Rosen G31 (Hàng Real)

4.800.000 

0327336795